Приветствую Вас Гость | RSS

Педагогический Олимп

Интересно
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Афоризм дня

Статистика

Каталог українських сайтів


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2011 » Август » 31 » Инструктивно-методический семинар
11:25
Инструктивно-методический семинар
    29 августа текущего года Константиновское городское методическое объединение учителей русского языка и литературы провело инструктивно-методический семинар «Основные направления учебно-методической работы учителей русского языка и литературы, мировой литературы в 20011-2012 учебном году».

Цель и задачи:

 •    проанализировать  состояние работы городского методического объединения учителей русского языка и литературы в 2010-2011 учебном году;
 •  познакомиться с методическими рекомендациями по предметам на 2011-2012 учебный год;
 •   утвердить план работы городского методического объединения учителей русского языка, литературы  на новый учебный год;
 •  уточнить сведения по аттестации педкадров;
 •  проанализировать программы, учебники и учебно-методическую литературу, рекомендованную Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины, а также ДонИППО для работы в 2011-2012 уч. году;
 •  презентовать методические находки учителей-практиков;
 •  выработать основные направления в деятельности языковедов в новом учебном году.

Открыла заседание Андриенко Е.В., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы, она познакомила присутствующих с информацией, которая отражает состояние работы городского методического объединения учителей русского языка и литературы в 2010-2011 учебном году. Елена Владимировна остановилась на основных направлениях и структуре деятельности ГМО в новом учебном году, презентовала ПЛАН работы, а также рассказала об особенностях преподавания русского языка, литературы и мировой литературы в 2011-2012 учебном году. Языковедам был предложен методический комментарий и обзор учебно-методических пособий, разработанных областными творческими группами.

 

ТЕЗИСЫ

У 2011/12 навчальному році вчителі-словесники у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин працюватимуть за Типовими навчальними планами, визначеними у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 № 1/9-325.

 

У 5-9 класах необхідно використовувати нині діючі навчальні програми та підручники.

 

У старшій школі (10-11 класи), що є профільною, вивчення української мови і літератури, рідних мов га інтегрованих курсів «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з російською та іншими мовами національних меншин, починаючи з 2010/11 навчального року здійснюється за рівнем стандарту, академічним та профільним рівнями.

 

У 10-11 класах вивчення мов і літератур національних меншин здійснюватиметься за навчальними програмами зі змінами до них, перелік яких розміщено на веб-сайті міністерства (www.mon.gov.ua).

 

Підручники з української мови, рідних мов і літератур розроблено відповідно до змісту навчальних програм рівня стандарту, але вони є базовими для роботи в профільних класах.

 

У 11 класах вчителі будуть працювати за підручниками, що пройшли конкурс та затверджені наказом МОН від 16.03.2011 р. № 235 «Про надання грифа навчальній літературі» та наказом МОНмолодьспорт від 24.05.2011 р. № 473 «Про надання грифа навчальній літературі, що може видаватись за державним замовленням 2011 року».

 

У зв’язку із проведенням у 2012 році чемпіонату Європи по футболу буде скорочуватися навчальний рік, відповідно змінюватимуться терміни проведення державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах.

 

З метою повного опанування навчального матеріалу, вчителю необхідно здійснити перерозподіл годин протягом всього навчального року і реалізувати зміст навчання за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу, ущільнення навчального матеріалу.

 

В основу інтегрованих курсів «Література (національної меншини та світова)» в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин покладено особистістю орієнтовану модель навчання. Це дає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути монотонності в доборі творів, показати різноманітність творчих і світоглядних позицій письменників.

 

Особистістю орієнтована модель побудови курсу узаконює варіативність у доборі вчителем текстів чи уривків із них. Опрацювання відібраних для цих класів творів дає можливість розширити та поглибити життєвий досвід учнів, формуючи їх читацьку компетенцію, художній смак і моральні принципи.

 

Оскільки головним завданням вивчення курсу літератури вії класі є формування інтерпретаційної свідомості сучасного учня-читача, то пріоритетним видом діяльності на уроці літератури має стати аналітична робота над текстом літературного твору. Школярі вчаться накопичувати свої спостереження над текстом, робити узагальнення у ході аналізу твору.

 

Тому на уроках доцільно більш активно використовувати завдання проблемно-пошукового характеру, що потребують від учнів навичок зіставлення та узагальнення. При цьому підвищується значення міжпредметної інтеграції.

 

Враховуючи, що інтегровані курси «Література (національної меншини та світова)» вивчаються паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчості майстрів інших народів.

 

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літературний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широкого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.

 

Сьогодні перспективи розвитку багатьох шкільних дисциплін закономірно пов’язують з впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій. Безперечно, що це стосується і уроків літератури. Отже, використання інтерактивних прийомів та форм роботи, інформаційно-комунікаційних технологій навчання має знайти своє місце під час вивчення літератури в 11 класі.

 

Вивчення інтегрованого курсу «Література» вії класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою на рівні стандарту та академічному рівні здійснюватиметься за навчальною програмою «Література» (російська та світова) для 10-11 класів (автори Л. А. Сімакова, В. В. Снєгірьова); на профільному рівні — «Література» (російська та світова) для 10- 11 класів (автори В. І. Силантьєва, Т. Г. Бучацька).

 

Програмний матеріал навчальної програми інтегрованого курсу «Література» вії класі на рівні стандарту та академічному рівні розглядається на історико-літературній основі та подається у вигляді блоків. Така система надає можливість глибше засвоїти та осмислити особливості розвитку російської та світової літератури на кожному історичному етапі, а також сприяє вивченню світового літературного процесу.

 

Головною метою вивчення предмета "Світова література” в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей.

 

У 2011-2012 навчальному році вивчення світової літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

 

В основу курсу світової літератури покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчення світової літератури.

 

Згідно з наказом МОН від 18.02. 2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму зі світової літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8 – 9 класи. / За загальною науковою редакцією  Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

      Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням світової літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах філологічного профілю навчання, а відтак – до майбутнього опанування у вищих навчальних закладах фахів, пов’язаних із потребою в поглибленому знанні світової літератури (філолог, викладач вищого навчального закладу, учитель-словесник, журналіст, диктор телебачення, літературний редактор і/або коректор, офіс-менеджер тощо).

 

Вивчення світової літератури у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 28.10.2010 № 1021). Ефективність  практичного  втілення системи профільного вивчення світової літератури  та  визначення  ступеня її  представленості  як  окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю трьох профільних програм із світової літератури.

 
 •  Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.  – К.: Грамота, 2011.
 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.  – К.: Грамота, 2011.
 • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова.  – К.: Грамота, 2011.
 

Усі контрольні роботи (враховуючи контрольні твори) учні мають виконувати в окремо заведеному зошиті для контрольних робіт, всі інші види діяльності – у робочому зошиті. Оформляючи записи, слід дотримуватися орфографічного режиму (див. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 14-15 за 2009 р., с. 36). Враховуючи специфіку предмета, а саме його пріоритетні цілі, зокрема, виховання потреби у творчій самореалізації,  духовному зростанні та  формуванні естетичних смаків особистості учня,  оформлення в робочому зошиті письмових робіт (фрагментів тексту, схем, таблиць, ескізів тощо) дозволяється кольоровими кульковими ручками та олівцями.

 

Шкільний курс світової літератури викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою написаний художній твір; високий рівень підготовки вчителя, у тому числі можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей автентичного тексту), бажаним є розгляд художніх текстів  мовою оригіналу.

Просмотров: 699 | Добавил: elena | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Календарь
«  Август 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Опрос
Считаете ли Вы, что русский язык должен быть обязательным предметом для изучения в Украине?
Всего ответов: 404

Copyright MyCorp © 2018
Создать бесплатный сайт с uCoz